ZRIADENIE DEMO ÚČTU

Všetky služby a riešenia postavené na báze technológií Pexip sú primárne určené iba pre firmy a organizácie. Zriaďovateľ demo účtu vyplnením a zaslaním údajov potvrdzuje svoj zamestnanecký, alebo iný zmluvný vzťah k uvedenej firme (organizácii).

Mám záujem o zriadenie 7-dňového (trial) demoúčtu + zriadenie virtuálnej miestnosti (VMR – virtual meeting room). Máte možnosť zadať názov VMR a vlastný PIN kód pre vstup do miestnosti. Ak tieto položky nevyplníte, systém vygeneruje vlastné prístupové údaje.