Ako na to

1. krok

Vytvorenie virtuálnej miestnosti – VMR (Virtual Meeting Room)

Pre vytvorenie VMR je nutné vyplniť a zaslať základné údaje formulára.

2. krok

Pripojenie do VMR

Do VMR je možné pripojenie viacerými spôsobmi:

 • A) - pripojenie cez desktop aplikáciu
 • B) - pripojenie cez web prehliadač (web app)
 • C) - pripojenie cez mobilnú aplikáciu
 • D) - pripojenie cez existujúce videokonferenčné zariadenie
 • E) - pripojenie cez klienta Skype for Business (pre tento spôsob pripojenia sú nutné konzultácie, súčinnosti a integrácia do infraštruktúry zákazníka)

A) - Pre pripojenie cez desktop aplikáciu je potrebné urobiť a splniť tieto hlavné požiadavky:

 • Stiahnuť a inštalovať aplikáciu podľa zariadenia a používaného OS
 • Zariadenie musí spĺňať tieto HW a SW požiadavky
  • Microsoft Windows 7 a vyššie
  • Mac OS X 10.7 a vyššie
  • Ubuntu Linux
  • 4GB RAM
  • Intel Core i5 procesor alebo jeho ekvivalent
 • Detailný popis inštalácie a použitia desktop aplikácie – tu stiahnuť pdf.

B) - Pre pripojenie cez web prehliadače je potrebné urobiť a splniť tieto hlavné požiadavky:

 • nie je potrebné žiadne sťahovanie, alebo inštalácia pluginov, resp. aplikácií, pripojenie
 • zariadenie musí spĺňať tieto SW a HW požiadavky:
  • Google Chrome verzia 43 a vyššia
  • Mozilla Firefox verzia 38 a vyššia
  • Opera verzia 23 a vyššia
  • Microsoft Internet Explorer verzia 10 a vyššie
  • Apple Safari verzia 6 a vyššia
  • 4GB RAM
  • Intel Core i5 procesor alebo jeho ekvivalent
 • Detailný popis použitia cez web prehliadače – tu stiahnuť pdf.

C) - Pre pripojenie cez mobilnú aplikáciu je potrebné urobiť a splniť tieto hlavné požiadavky:

 • stiahnuť a inštalovať aplikáciu podľa typu mobilného zariadenia a používaného OS Bezplatné aplikácie pre Android OD na Google Play, pre iOS na Apple Store
 • Zriadenie musí spĺňať tieto SW a HW požiadavky:
  • OS Android verzia 4.0
  • iOS verzia 8.X a vyššia
 • detailný popis inštalácie a použitia mobilnej aplikácie – tu stiahnuť pdf.

D) - Pre pripojenie cez existujúce videokonferenčné zariadenie je potrebné urobiť a splniť tieto hlavné požiadavky:

 • Existujúce zariadenie mať nakonfigurovaný prístup (prestup) do verejného internetu
 • pripojenie s Pexip VMR je možné:
  • v SIP prostredí zadaním SIP adresy v tvare meno@contineo.sk*
  • v H.323 prostredí zadaním adresy v tvare IP adresa##číslo VMR *
 • * presné adresy na pripojenie budú vytvorené na základe samostatných konzultácií - Vaše otázky na pomoc a podporu zasielajte tu.

E) - Pre pripojenie klientov Skype for Business je potrebná súčinnosť a integrácia technológií oboch strán

Vaše otázky na pomoc a podporu zasielajte tu.